Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Tänk dig fri från stress

Publicerad 2017-07-04

Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Det diskuterades vid ett seminarium i Almedalen i Visby på tisdagen med rubriken ”Stress är vår tids största hälsohot – så kan vi lösa den svenska stresskrisen". Kanske har vi underskattat den egna tankens makt?

Anders Tengström.

Stress gör oss sjuka och samhällets kostnader för sjukskrivningar ökar. Men är stress en arbetsmiljöfråga som man kommer till rätta med med hjälp av regleringar av arbetsmarknaden?
Anders Tengström, psykolog och forskare vid Karolinska Institutet samt forskningschef vid stressforskningsföretaget Papilly som arrangerade seminariet, har flera förklaringar till varför vi mår dåligt. Förutom våra arbeten som kräver mycket av oss, vi ska både utföra våra arbetsuppgifter och prestera socialt, så har vi våra egna bilder om det goda livet. Det är våra tankar som stressar oss, anser han.
-    Sociala medier har förändrat vår bild av det goda livet. När kan man bara ”plana ut” och njuta av livet, undrar han?

Orimliga förväntningar
För de flesta är stressens orsaker inte en faktisk brist på tid utan att vi, via våra tankar, skapar orimliga förväntningar på livet, vad som ska klaras av och hinnas med.
Enligt en undersökning gjord bland tidningen Amelias läsare svarar nästan hälften att de känner stress över sin arbetssituation. Andra faktorer som stressar dem är att de inte sover tillräckligt eller dåligt. Att de inte är tillräckligt vältränade, inte har det tillräckligt fint hemma, inte laga näringsrik mat, att de inte är tillräckligt bra mammor och att de inte hinner med sina fritidsintressen…
Statistik visar att länder med större ojämlikhet än Sverige rapporterar mindre stress bland kvinnor. Det visar också att svenska ungdomar mår sämst i världen.
-    Bland svenska tonårsflickor rapporterar 57 procent att de lider av psykosomatiska besvär i form av oro, ångest, nedstämdhet, stress, värk eller sömnstörningar, och det är en fördubbling jämfört med 1985, säger Anders Tengström.

Biologisk försvarsmekanism

Men vad är egentligen stress? Stress är kroppens försvarsmekanism, biologisk mekanism, avsedd att ge oss extra energi under kort tid för att slåss eller fly från ett hot.
-    Förr var det vilda djur som utgjorde hotet, men vad är hotet i dag? Våra tankar! Om de negativa tankarna tar över mår man aldrig bra, säger Anders Tengström.
Vi vet att vi ska röra på oss och äta rätt, men hur ska vi göra för att tänka rätt?
Han menar att vi kan lära oss det på samma sätt som vi lärt oss att vi måste använda solskyddskräm när vi är ute i solen, har bilbälte i när vi åker bil eller att det inte är nyttigt att röka.
-    Vad händer om vi ser nutidens stress som en dålig vana istället för ett arbetsmiljö- eller jämställdhetsproblem?
Han anser att vi med utbildning kan lära oss att rätt val och informera om risker och att det finns strategier för att hantera det vi tänker.
-    Med små steg kan vi förändra synen på oss själva.
I en efterföljande diskussion mellan politiker och representanter för näringsliv och fackförbund diskuterades sedan hur man ska arbeta för ett hållbart arbete och ett hållbart liv.
-    Visst är det så att livet påverkar oss hela tiden, inte bara på arbetet, säger Liselott Argulander från Företagarna. Det kan ju även förklara den växande ohälsan bland unga som inte ens börjat jobba än.

Fakta/Symptom på stress:

  • Tunnelseende
  • Ljudkänslighet
  • Hjärtklappning
  • Endorfiner utsöndras – smärttoleransen ökar
  • Blodet flyttas till större muskelgrupper
  • Man andas snabbare
  • Luftvägarna vidgas
  • Ökad svettning
  • Blodsockret stiger
  • Blodkärlen drar ihop sig

Läs mer om hur du kan komma tillrätta med din stress på Papillys hemsida:

Stress och diabetes:

Text och bild: Sara Liedholm

Senast uppdaterad: 2017-07-05
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)