Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Träning minskar inte stillasittandets hälsorisker

Publicerad 2015-01-30

De flesta av oss lever ett stillasittande liv, på jobbet och på fritiden många timmar framför någon slags skärm, förflyttar oss med bil, buss eller ett tåg. Att det inte är nyttigt är väl belagt.
En del av oss tränar, kanske regelbundet, men enligt en ny studie kompenserar det inte stillasittandes hälsorisker. Typ 2 diabetes och hjärt- kärlsjukdom är mycket vanligare bland de som sitter mycket.

De kanadensiska forskarna från Toronto har utfört en så kallad metaanalys, en sammanvägning av resultaten från 47 olika studier där deltagarna har rapporterat hur mycket de sitter ned en vanlig dag och hur mycket fysisk aktivitet de utför.
När deltagarna delades in i två grupper stod det klart att det fanns stora skillnader i hälsa. De som var rörligare, det vill säga satt relativt lite, jämfördes med de som satt mycket. 

Kraftigt öka risk för typ 2 diabetes

Jämfört med dem som inte satt ned så mycket hade personer som satt i stort sett hela den vakna tiden 90 procent ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes, 18 procent ökad risk att dö av hjärt-kärlsjukdom eller cancer.
Bland de som tillbringade mest tid stillasittande var dödligheten 24 procent högre under den tid de deltog i någon av undersökningarna.
Riskerna med stillasittande var mindre om personen var mer fysisk aktiv men skillnaderna mellan de båda grupperna var ändå tydliga.

23 timmar och 30 minuter

- Med andra ord så är det så att om du motionerar 30 till 60 minuter varje dag är det ingen försäkring om god hälsa. Det är två olika faktorer och vi behöver båda. Vi behöver motion och vi behöver mindre stillasittande, säger David Alter som lett studien till Medical News Today.
- Motionerar du en halvtimme per dag och är stilla de övriga 23 och en halvtimmarna är det inte tillräckligt, tillägger han.
De studier som analyserats hade olika upplägg vilket försvårar tolkningen av resultaten. De kanadensiska forskarna efterlyser mer forskning i ämnet.

En ledarkommentar i tidskriften Annals of Internal Medicine pekar på obesvarade frågor. Hur mycket sittande mer exakt är skadligt? Vilken effekt skulle återkommande pauser med lätt motion ha?

Stå istället för att sitta

Det finns teorier om att ämnesomsättningen går ned på ”sparlåga” när vi är fysiskt inaktiva och att den återgår till ”normalläget” bara vi reser oss upp och rör på oss några minuter.
Ett exempel de kanadensiska forskarna pekar på är att vi bränner dubbelt så många kalorier om vi står istället för sitter ned när vi arbetar vid ett skrivbord.

Text: Tord Ajanki
Bild: Dreamstime

Länk till undersökningen i Annals of Internal Medicine

Senast uppdaterad: 2015-01-30
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)