LUDC

Typ 2 diabetes? Vill du vara med och utveckla vården?

Utskriftsvänlig version

Publicerad 2015-02-11

Till originalsidan

Vill du vara med i utvecklingen av ett nytt behandlingsverktyg för typ 2-diabetes? Se anmälan längre ned. Typ 2-diabetes beror på en kombination av livsstilsfaktorer och biologiska faktorer. Studier har visat att motivationsstöd till livsstilsförändringar är lika effektivt som läkemedelsbehandling.

Tyvärr finns det idag små resurser i sjukvården att ge strukturerat livsstilsstöd till patienter. Vi kommer därför att utveckla ett nytt behandlingsverktyg som sätter patienten i centrum och tar ett helhetsgrepp kring sjukdomen. Detta verktyg kommer att vara Internet-baserat. Det finns en stor potential i Internet-baserade hälsoverktyg eftersom de till låg kostnad kan nå många patienter.

Personliga övningar, information och inspiration

Internetverktyget kommer att innehålla ett antal personliga övningar kring livsstil och hälsa, ett rikt bibliotek av information och inspiration i form av texter och videor, samt ett stort socialt nätverk där diabetespatienter kan dela med sig av erfarenheter och stötta och inspirera varandra. Det finns en rad olika Internetsidor kring hälsa men denna ansats är unik genom att den har en tydlig bas i forskning och inkluderar patienterna redan från första spadtaget. Att få patienternas synpunkter tidigt i utvecklingen av verktyget ökar chansen att det blir användarvänligt och relevant.

Välkomnar synpunkter på utformningen

Under hösten 2015 kommer vi att bjuda in de första patienterna som får börja använda en tidig version av verktyget och ge synpunkter på utformningen inom ramen för en forskningsstudie. Allt deltagande sker hemifrån via Internet men deltagarna kommer att skicka in långtidssocker per post (via ett rutinförfarande i vården) så att vi kan mäta vad användandet av verktyget har för effekt på sjukdomskontrollen. Studien syftar alltså till att dels låta deltagarna ha synpunkter på utformningen, dels undersöka vad verktyget har för effekt på sjukdomen. Allt deltagande är frivilligt och man kan när som helst hoppa av. Studien drivs via Lunds Universitet.

Nationell internetportal för patienter

Vi kommer under hösten 2015 samt under 2016 att vidareutveckla verktyget med hjälp av studiedeltagarna för att sedan öppna upp verktyget för allmän användning bland patienter med typ 2-diabetes. Målet är att detta ska utgöra en nationell Internetportal för diabetespatienter.

Vi har idag en väntelista med patienter som vill vara med och utveckla detta verktyg, och om Du är intresserad av att delta går det bra att anmäla Ditt intresse. Vi kommer i så fall att kontakta Dig under hösten och Du får då mer information om studien. Intresseanmälan är inte bindande på något vis. Du anmäler Ditt intresse till vår forskningssjuksköterska Helene Ferm.

Studien kommer att ledas av Anders Rosengren, forskare vid Lunds Universitets Diabetes Center och läkare vid Skånes Universitetssjukhus.
Text: Anders Rosengren
Bild: KG Pressfoto (Anders Rosengren), Dreamstime

Senast uppdaterad: 2015-02-11
Webbansvarig:  Redaktionen


diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)