LUDC

Upp och hoppa – sitt inte still!

Utskriftsvänlig version

Publicerad 2017-07-06

Till originalsidan

Ett seminarium om stillasittandets faror kan såklart inte ha några sittplatser. Därför fick både publik och medverkande stå upp under det timslånga samtalet ”Stillasittande är den nya tidens rökning – men var är varningstexten?” arrangerat av försäkringsbolaget Skandia.

Det som snabbast tar stryk när man sitter still för mycket är rörelseapparaten, dvs skuldror, ländrygg och disker vilket leder till smärtor. Sedan kommer de metabola sjukdomarna och hjärt-kärlsjukdomarna i form av högre blodtryck och sämre förmåga att reglera blodsockret.
-    Vi är skapta för aerob aktivitet, säger Carl Johan Sundberg, professor vid Karolinska Institutet.

Dammsugningseffekt
Carl Johan Sundberg beskriver det som händer vid fysisk aktivitet att musklerna sätter i gång en dammsugningsfunktion som håller blodet rent på blodfetter, insulin och blodsocker.
-    Det räcker med tre minuters långsam aktivitet varje halvtimme, säger han och uppmanar oss att till exempel gå till kaffeautomaten eller prata med en kollega.
Vill man däremot minska risken för framtida sjukdomar som diabetes och cancer rejält är det högre intensitet som krävs och musklerna måste belastas. Kort sagt är all fysisk aktivitet bättre än ingen, men ju intensivare desto bättre för att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes.
-    Risken för diabetes typ 2 ökar med stigande ålder och är avhängig förlusten av muskelmassa, säger Carl Johan Sundberg.

Börja tidigt
Som när det gäller alla vanor gäller det förstås att börja tidigt. Studier visar att bara 30 procent av alla fyraåringar kommer upp i rekommenderad mängd fysisk aktivitet.
-    Och de vanor vi har i tonåren hänger kvar i högre ålder, säger han.
Vad kan man göra för att förbättra sina vanor?
Flera tips och förslag lades fram under seminariet; som att stå upp och jobba, gå i trappor, införa walk-and-talk-möten, bygga ut cykelvägar…
-    Det handlar om att undvika sittandet! sammanfattar Carl Johan Sundberg.

Visste ni att:

•    fysisk inaktivitet dödar lika många som rökning?
•    30 minuters måttlig promenad per dag minskar risken för metabolt syndrom med 25 procent
•    en tredjedel av all cancer går att förebygga med goda levnadsvanor, dvs bra mat och fysisk aktivitet?
•    människan är gjord för att springa och hade vi sprungit tre marathonlopp i rad hade vi sprungit ifrån alla andra djur på jorden?
•    man får bättre minne och rumsuppfattning av fysisk aktivitet eftersom det leder till nybildning av hjärnceller?

Text och bilder: Sara Liedholm

Senast uppdaterad: 2017-07-06
Webbansvarig:  Redaktionen


diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)