Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Vår livsstil - det stora hotet

Publicerad 2017-11-29

Antalet döda i hjärt-kärlsjukdom har minskat med nästan 7 000 personer per år under de senaste tio åren. Samtidigt leder vår livsstil till att riskfaktorer som fetma och stillasittande ökar kraftigt. Det framgår av Hjärtrapporten 2017 som sammanställer hjärthälsoläget och forskningens framsteg och utmaningar i Sverige.

– I Sverige har vi en hjärtsjukvård i världsklass och forskningen har bidragit med många viktiga framsteg. Det stora hotet nu är vår livsstil. Det behövs mer kunskap om hur sjukdomarna påverkas av förändrade riskfaktorer, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.
Att motion är bra för hälsan är väl känt, men det är först på senare tid som forskningen kunnat visa på faran med stillasittande i sig. Långvarigt stillasittande ökar risken för hjärt-kärlsjukdom oavsett motionsvanor. Samtidigt är varannan svensk i dag överviktig. Det kan vara en förklaring till att allt fler unga nu drabbas av sjukdomar som hjärtsvikt och stroke som annars främst drabbar äldre.
– Stillasittandet dödar i dag lika många som rökningen gör världen runt och fetma och diabetes ökar dramatiskt. Risken är därför stor att den positiva utvecklingen vänder. För att förhindra det behöver vi kunskapen från forskningen mer än någonsin. Och beslutsfattarna måste lyssna på forskarnas slutsatser, säger Kristina Sparreljung.

Kraftig minskning

Under 2016 dog 31 616 personer av hjärt-kärlsjukdom i Sverige. Tio år tidigare, år 2006, var den siffran 38 455. Antalet döda i hjärt-kärlsjukdomar har alltså minskat med 18 procent samtidigt som befolkningen blivit större. Fortfarande är hjärt-kärlsjukdom den vanligaste dödsorsaken i Sverige.
Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport ger en helhetsbild av hjärthälsan och forskningens framsteg och utmaningar i Sverige och ges ut för elfte året i rad.
Med Hjärtrapporten vill Hjärt-Lungfonden öka kunskapen om forskning och behandling av hjärt-kärlsjukdom så att fler ställer sig bakom kampen mot vår tids stora folksjukdomar.

Källa: Pressmeddelande från Hjärt- Lungfonden
Bild: Fancy

Fakta: 5 sätt att minska risken för hjärt-kärlsjukdom (Källa: Hjärt-Lungfonden)
1. Sluta röka
2. Undvik stillasittande – rör på dig regelbundet
3. Kontrollera dina blodvärden och medicinera vid behov
4. Ät sunt
5. Undvik stress

Fakta om hjärt-kärlsjukdom 2017
- I Sverige lever 1,9 miljoner människor med någon form av hjärt-kärlsjukdom.
- Över 30 000 människor dör varje år av hjärt-kärlsjukdom i Sverige.
- De dödligaste hjärt-kärlsjukdomarna är hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och stroke.
- Forskningens utmaningar i dag är bland annat att lära sig att förutse hjärt-kärlsjukdom och att utveckla mer individanpassade behandlingsmetoder.


Senast uppdaterad: 2017-11-29
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)