Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Vägen mot typ 1 diabetes - de tre stegen

Publicerad 2017-12-20

Alla som utvecklar typ 1-diabetes (T1D) bär på gener i HLA systemet på kromosom 6 som ökar risken för typ 1-diabetes. Sjukdomen är autoimmun och har ingenting med typ 2-diabetes att göra. Trots att ungefär 20 procent av befolkningen bär på dessa riskgener är det bara en liten del som insjuknar i typ 1-diabetes (högst 3 procent). För släktingar till typ 1-diabetes patienter är denna risk fördubblad (6 procent) och ökar med sjunkande ålder, det vill säga barn har en större risk än vuxna att få typ 1-diabetes. Efter det att den autoimmuna reaktionen mot betacellerna har triggats drabbas barn av ett snabbare insjuknande.

Betacellerna i bukspottskörteln attackeras av det egna immunförsvaret. Det sker bara hos en liten andel (3%) av de personer som bär på riskgener. TrialNet bygger på att det är möjligt att hitta dessa personer innan de insjuknar i diabetes.
Om immunförsvaret har aktiveras mot betacellerna kan autoantikroppar påvisas i blodet. Dessa varningssignaler kan finnas i blodet flera år före sjukdomsdebuten. Det är autoantikroppar som signalerar att immunsystemet har börjat angripa de insulinproducerande cellerna. Om angreppet fullföljs är typ 1-diabetes ett faktum. Idag vet vi att mer än 50% av de individer, och ca 70% av de barn, som har 2 eller flera autoantikroppar i blodet får typ 1-diabetes i framtiden.
Autoantikropparna bestäms i ett enkelt blodprov. En droppe blod räcker. Om en person har två eller flera autoantikroppar kan ett svårt insjuknande i diabetes undvikas med syra i blodet, viktminskning, ökad törst och springande på toaletten för att kissa.

Steg 1 - Normalt blodsocker
I detta steg finns två eller flera autoantikroppar i blodet men med tillräckligt många betaceller kvar som avger tillräckligt med insulin för att hålla blodglukosen normal.

Steg 2 - Nedsatt glukostolerans
I detta steg finns två eller flera autoantikroppar i blodet och antalet betaceller har minskat. Det leder till en nedsatt glukostolerans. Blodsockernivån är varierande hög speciellt efter måltider men ännu finns inga symptom.

Steg 3 - Diagnos
I detta steg finns fortfarande autoantikroppar även om någon kan ha försvunnit eftersom betaceller har försvunnit. Antalet betaceller är nu så få att blodglukosen stiger kraftigt vilket leder till symptom på diabetes. Dessa är trötthet, illamående, viktminskning, ökad törst och ökad urinering.

Text: TrialNet
Bild: TriaNet

https://www.med.lu.se/trialnet

Senast uppdaterad: 2017-12-20
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)