Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Vanliga mediciner sätter mer avtryck än vi hittills trott

Publicerad 2018-04-11

Vanliga mediciner mot till exempel högt blodtryck och höga blodfetter har stor påverkan på proteinbiomarkörer för hjärtsjukdomar, cancer och olika inflammatoriska markörer. Det visar forskning från Uppsala universitet.

Resultaten gäller även efter att forskarna tagit hänsyn till genetiska effekter, livsstilsfaktorer, ålder och kön hos deltagarna i studien.
Vanliga mediciner mot exempelvis högt blodtryck tas ofta av användarna under lång tid, ibland livslång behandling med få eller inga omedelbart kännbara biverkningar för individen. De nya resultaten baseras på en storskalig undersökning av metaboliska konsekvenser och visar för första gången påverkan av vanlig medicinering på proteinnivå i en studiegrupp på över 900 personer.

Hundratals biomarkörer

– Vi har kartlagt nivåer för över 450 proteinbiomarkörer i blod och tittat specifik på vad som skiljer sig i biomarkörnivåer mellan individer som tar vanliga mediciner och de som inte tar dem, efter att ha justerat nivåerna beroende på individernas livsstil och ärftliga faktorer. Det som förvånade oss var att en del mediciner hade stor påverkan på hundratals biomarkörer medan andra påverkade bara en eller två, säger Stefan Enroth en av forskarna som skrivit studien.
Forskarna hittade även oväntade effekter på en del proteinmarkörer som vanligtvis är förknippade med ökad risk för sjukdom eller försämrad prognos, men även positiva effekter.

Behövs bred kartläggning

– Våra resultat understryker behovet av bred kartläggning av vanliga mediciners effekter på det mänskliga proteomet. För att förstå alla metaboliska konsekvenser av kronisk medicinering behövs stora studier med patientgrupper som studeras före och under medicinering, säger Ulf Gyllensten, professor i medicinsk genetik vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet.
I artikeln presenteras även över åtta tusen kovariat-biomarkörpar där kovariaten har inverkan på proteinnivåer och över 17 000 genetiska markörer som påverkar en eller fler av 109 proteiner.

Källa: Pressmeddelande från Uppsala universitet
Bild: Dreamstime

Länk till den vetenskapliga artikeln i Scientific Reports

Senast uppdaterad: 2018-04-11
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)