Diabetes - olika sjukdomar med likheter och särdrag

Diabetes är inte en utan flera olika sjukdomar. Deras gemensamma kännetecken är att blodsockerhalten är för hög därför att det är brist på det livsnödvändiga blodsockersänkande hormonet insulin. Ett annat gemensamt drag är att diabetes blir allt vanligare. Ökningen är så kraftig att forskarna talar om en världsomspännande diabetesepidemi.

Ett komplext sjukdomspanorama
Det finns ingen självklar indelning av de olika diabetessjukdomarna. Den gamla i ålders- och ungdomsdiabetes är föråldrad. Den modernare i typ 1 och typ 2 alltför grov och förenklad. Diabetesspektrat innehåller blandformer och gråzoner av vilka flera ännu är dåligt kända.

En världsomspännande epidemi
Diabetes är världens snabbast växande sjukdom. Den senaste beräkningen säger att dagens siffra på 250 miljoner patienter på 20 år kommer att öka till 380 miljoner. Hittills har dock alla prognoser varit för försiktiga och överträffats av den explosionsartade ökningen.

När försvaret gör myteri
Någonting i miljön får immunförsvaret att angripa de insulinproducerande cellerna hos genetiskt sårbara individer. Fullföljs angreppet förstörs cellerna och typ 1 diabetes bryter ut. Vilken omgivningsfaktor som ligger bakom är ännu okänt men högst upp på de misstänktas lista står virusinfektioner.

Gener och livsstil på kollisionskurs
Orsaken till att typ 2 diabetes är den vanligaste och snabbast växande diabetesformen är väl känd. Sambandet med övervikt, för mycket mat och för lite fysisk aktivitet är mycket starkt hos de som har ärftliga anlag för sjukdomen.

LADA - mitt emellan typ 1 och typ 2 diabetes
Late Autoimmun Diabetes in Adults är som typ 1 diabetes en autoimmun sjukdom. Skillnaden är att den drabbar medelålders och äldre, att sjukdomsförloppet är mildare och komplikationerna färre. Ibland kallas LADA för diabetes typ 1,5.

MODY - en enda gen felar
Maturity Onset Diabetes in Young är ett samlingsnamn för flera olika former av starkt ärftlig diabetes. En del former är mycket lindriga, andra allvarligare. MODY kan beskrivas som en form av typ 2 diabetes hos unga.

 

Senast uppdaterad: 2008-10-13
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)