En världsomspännande epidemi

På en mansålder har typ-2 diabetes gått från att vara en relativt ovanlig sjukdom som i första hand drabbade äldre till en folksjukdom som ofta också drabbar medelålders.Under samma korta period har typ-1 diabetes ökat med nästan 50 procent och tendensen att barnen insjuknar i allt yngre åldrar är tydlig. Idag är det inte ovanligt att sjukdomen debuterar i spädbarnsåren.

Ökar mest av alla sjukdomar
I dag har fler än 370 miljoner människor diabetes, hälften av dem är mellan 20 och 60 år. De kommande 20 åren kommer antalet diabetespatienter att öka från dagens väldiga siffra cirka 438 miljoner. Också i Sverige är ökningen dramatisk. År 2030 kommer det att finnas långt fler än 600 000 svenska diabetiker.
Beräkningarna är med nödvändighet osäkra men hittills har alla prognoser kommit på skam då de varit alltför försiktiga. Varje ny beräkning ger högre siffror och för bara tio år sedan kunde knappast någon förutse hur brant dagens diabeteskurvor skulle peka uppåt.
Till ökningen bidrar att befolkningen lever allt längre och att allt fler diabetiker överlever längre med sin sjukdom.
Också gränserna för när diagnosen diabetes kan ställas har sänkts under de senaste 10 åren. Men detta förklarar bara en del av ökningen.

Den västerländska livsstilen

Något annat har också hänt, något dramatiskt som gör diabetes till den snabbast växande sjukdomen i världen. Ökningen är så dramatisk att forskarna talar om en världsepidemi.
Den absoluta merparten av ökningen står typ-2 diabetes för och Internationella Diabetesfederationen pekade i sin prognos 2006 ut de avgörande faktorerna bakom– det moderna sättet att leva – fettrik, sockrad skräpmat i kombination med liten eller ingen fysisk aktivitet ger den övervikt eller fetma som får allt fler att insjukna.

Bild: Corbis

Begrepp som en ”diabetesframkallande livsstil” eller ”världens coca-colisering”, har myntats.

Fattiga länder värst drabbade

Den största och snabbaste ökningen kommer dock utvecklingsländerna i Tredje världen att stå för där redan idag fyra av fem typ-2 diabetiker lever. Indien, 51 miljoner och Kina, 43 miljoner. Prognosen pekar på en fördubbling de kommande 20 åren.
Andra delar av världen där ökningen väntas blir kraftig är Mellanöstern,
Afrika söder om Sahara, USA, Ryssland, Bangladesh, Brasilien, Indonesien, Japan, Pakistan, Filippinerna, Egypten och flera andra länder.

Insjuknar i yngre åldrar
Det finns en viktig skillnad mellan utvecklingsländer och industriländer. I utvecklingsländerna insjuknar patienterna i yngre åldrar där nästan hälften av dagens typ-2 diabetiker är mellan 40 och 59 år.
I till exempel Mellanöstern sker sjukdomsdebuten i typ-2 diabetes drygt ett decennium tidigare än i norra Europa och den är där idag den vanligaste diabetesformen även hos ungdomar.
I flera stora invandrargrupper i Sverige är sjukdomen två till tre gånger vanligare och sjukdomsdebuten sker också ofta i yngre åldrar.

Lika många dödsfall som i Aids
I den rika världen är de flesta som drabbas äldre även om tendensen även här är tydlig med ett allt tidigare insjuknande.
Skillnaden i ålder för sjukdomsdebut är viktig eftersom risken för komplikationer, hjärt- och kärlsjukdomar, skador på njurar, ögon och nerver, blir större ju längre tid man har diabetes.
Idag står diabetes och andra sjukdomar där övervikt är en kraftig riskfaktor globalt för ungefär fyra miljoner dödsfall per år.

Många okända diabetiker
I Sverige anges att ungefär tre till fyra procent av befolkningen, drygt 250 000 personer, har diabetes. Dock finns det nya nordiska undersökningar som pekar på att siffran kan vara dubbelt så hög. I en stor undersökning från finländska Österbotten hade drygt 15 procent av männen och drygt elva procent av kvinnorna i åldrarna 45 till 74 år diabetes.
Många, kanske så många som hälften av alla diabetiker i en befolkning där man inte specifikt har letat efter sjukdomen, har typ- diabetes utan att veta om det.

Också typ-1 diabetes ökar
Även typ-1 diabetes blir allt vanligare i Sverige. Under de senaste 30 åren har ökningen varit nästan 50 procent. Det finns också en klar tendens att sjukdomen drabbar allt yngre barn. Idag är det inte ovanligt att ett- eller tvååringar insjuknar.
Drygt en halv procent av alla barn som föds i Sverige får typ-1 diabetes. Det innebär att cirka 700 barn och ungdomar insjuknar varje år.
I världen drabbas varje år drygt 70 000 barn av typ-1 diabetes och beräkningarna säger att det idag finns 440 000 barn under 14 år med diabetes.

Sjukdomsframkallande omgivningsfaktor
Ökningen av barndiabetes sker idag också i länder där sjukdomen tidigare varit ovanlig, till exempel i Öst- och Centraleuropa, och denna ökning är alltför snabb för att kunna förklaras med ärftliga faktorer. Även vid typ-1 diabetes har något i miljön förändrats, en sjukdomsframkallande faktor har tillstött eller en skyddande har försvunnit.

Antalet diabetiker i världen år 2025.

Text: Tord Ajanki

Senast uppdaterad: 2013-12-04
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)