Diabeteshistoria

En av de allra första insulinflaskorna från 1922.

Diabetessjukdomen är nog lika gammal som människan själv. Under århundraden präglades behandlingen av vanmakt och okunskap.Ett exempel är att diabetikerna uppmanades att äta socker.Först under det sena 1800-talet blev behandlingarna mer ändamålsenliga. En rad olika dieter infördes. Mer ändamålsenliga men plågsamma, till exempel svält- och fettkurer.
Med insulinets upptäckt 1921 ändrades bilden.

 

Senast uppdaterad: 2011-09-13
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)