LUDC

Fördjupning

Utskriftsvänlig version

Till originalsidan

I avdelningen fördjupning kan du läsa bakgrundsartiklar om de olika diabetessjukdomarna som är långt mer mångfacetterade än vad den gamla grova uppdelningen i typ 1 och typ 2 diabetes antyder.

Här kan du också läsa om några av de större viktiga såväl nationella som internationella vetenskapliga undersökningar LUDC leder eller deltar i.  Syftet är att bättre förstå diabetessjukdomarnas orsaker och förlopp. Målet att utveckla nya bättre behandlingar och på sikt att lära sig att förebygga eller bota diabetes.

Senast uppdaterad: 2008-11-14
Webbansvarig:  Redaktionen


diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)