Viktiga vetenskapliga undersökningar

Forskarna på Lunds Universitets Diabetes Center (LUDC) deltar i och leder flera viktiga vetenskapliga såväl nationella som internationella undersökningar vars syfte är att bättre förstå diabetessjukdomarnas orsaker och förlopp. Målet är att utveckla nya bättre behandlingar och på sikt att lära sig att förebygga eller bota diabetes.

Senast uppdaterad: 2009-08-26
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)