Forskarprofilen

Här presenterar diabetesportalen.se porträtt av forskare som är verksamma på LUDC.
Fokus ligger på deras vetenskapliga arbete men också en del om personliga drivkrafter, framtidsförhoppningar och bakgrund tas upp.

 

 

Senast uppdaterad: 2009-08-06
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)