En diabeteskamrats dag

Texterna på "Min historia" har ingen vetenskaplig grund och diabetesportalen.se tar varken ställning för eller emot innehållet. Berättelserna är skrivna av personer som delar med sig av sina egna personliga upplevelser och erfarenheter av hur det är att leva med diabetes. /Redaktionen

Detta är del två av Min historia. Del 1 hette:

Efter kanske 10 timmars sömn med fem avbrott för toalettbesök vaknar jag trött (!) och tänker: ”Jag får gå och lägga mig i kväll. Vid niotiden. Men tröttheten är konstant med min njursvikt och ett GFR-värde på 12 och ett Kreateninvärde på 360. Tröttheten ligger som en dimma i kroppen och går inte någonsin att vila bort. ”Sängen är hälsans värsta fiende”, som sjukgymnasten sa. Stolen kan säkert också vara en fiende. Och vad händer nu - varje dag?

Klockan 09.00.  Sju eller åtta mediciner – tre blodtryckstabletter, Trombyl, Natriumbikarbonat, Osvaren, D-vitamin och Furix. Blodsockerprov, värde 4.3 - 6.0. Putsa hörapparaterna och eventuellt byta filter samt batterier. Putsa läsglasögonen. Insulinspruta - måltidsinsulin 8 enheter.
11.00.  Motion på gymmet tre gånger per vecka - piggnar till.
12.30.  Insulinspruta - måltidsinsulin 8 enheter.
13.30.  Siesta - en dryg timme.
17.30.  Insulinspruta - måltidsinsulin 8 enheter
20.00.  Tre mediciner - Simvastatin, ICap (för ögonen), Omega 3 (eget beslut). Insulinspruta- Insulatard - 26 enheter. Putsa hörapparaterna och ev byta filter samt batterier.

Till detta kommer varje vecka:
1/ a. Njurkliniken i Lund motionsprogram. Två raska promenader på 30 minuter. a. Balansövningar tre gånger per vecka.
2/ Eget besök på gymmet tre gånger per vecka.

Och så säger de: ”Och du är pensionär?” ”Nej, nej!” säger jag. ”Jag jobbar halvtid. ”Gör du? Med vadå?” ”Jag vårdar min hälsa”.

Med vänlig hälsning
Anders Linderoth
Diabeteskamrat

PS Det är lätt att gå vilse bland alla apotek och alla mediciner, som ändrar format och ändrar färg. DS

Senast uppdaterad: 2014-01-13
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)