Fortfarande fel diagnos, efter 25 år? Med forskarkommentar

Texterna på "Min historia" har ingen vetenskaplig grund och diabetesportalen.se tar varken ställning för eller emot innehållet. Berättelserna är skrivna av personer som delar med sig av sina egna personliga upplevelser och erfarenheter av hur det är att leva med diabetes. /Redaktionen

1988, när jag strax skulle fylla åtta år fick jag diagnosen diabetes mellitus typ 1.
Jag hade aldrig något akut insjuknande men var onormalt trött och törstig.
Efter belastningstest konstaterades att något inte var som det skulle men det blev ändå diskussion om huruvida insulin skulle sättas in eller inte. I slutändan fick mina föräldrar bestämma, efter att ha blivit upplysta om att jag förr eller senare ändå skulle sjukna in "på riktigt".
Jag påbörjade insulinbehandling i låga doser.
Det mina föräldrar också fick höra var att när jag hamnade i puberteten skulle det "smälla till" och blodsockret skulle skena.
Ingenting hände!
Jag står än idag kvar på nästan samma doser som då, 25 år och två barn senare.
Mitt Hba1c har alltid legat en bra bit under gränsvärdet.
Under min gymnasietid tyckte jag att det var jobbigt att hålla koll på blodglukos samt sprutor, jag var även väldigt aktiv vilket ledde till att jag fick små känningar ganska ofta.
Jag började då fuska en hel del med insulinet... Handen på hjärtat, jag fuskar fortfarande, massor. Tar i stort sett bara mina 6 iE Lantus till kvällen. Jag är också en jättedålig diabetiker när det gäller kosten.
MEN! Mina värden är oavsett vad, hur bra som helst.

Jag har länge grubblat på min (enligt mig) uppenbara feldiagnos och skulle göra i stort sett vad som helst för att få veta hur det egentligen står till.

Carl-David Agardh, professor och överläkare, kommenterar:
Enligt din berättelse tror jag inte att du har typ 1-diabetes. Det finns en del ärftliga (genetiska) former av diabetes som skulle kunna förklara det du beskriver. Dessa kallas för MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young). Av dessa finns för närvarande sex olika kända former. En av dessa, MODY 2, karakteriseras av en mild diabetes som inte förvärras med tiden. Dessa patienter blir ofta diagnosticerade som barn som typ 1-diabetes men kräver ofta ingen behandling.
Jag föreslår att du kontaktar din behandlande läkare för att analysera om du har den typen av diabetes, vilket sker med genetiska analyser. Innan du fått svar på dessa analyser rekommenderar jag att du följer den ordination du fått av din läkare.

Senast uppdaterad: 2013-08-07
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)