Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Nyhet i media

Ett steg närmre virusfria grisorgan i människa

2015-10-13 11:18

Dagens Medicin, 2015-10-13

Det stora behovet av donerade organ till transplantationer har fått forskarna att vända sig till djurvärlden. Organ från grisar är lika människors men det finns en del hinder. Bland annat finns det en oro för om grisens endogena retrovirus, som finns i cellernas arvsmassa, kan orsaka infektioner hos människor. I laboratorieförsök har sådana retrovirus visat sig kunna infektera mänskliga celler.

Senast uppdaterad: 2012-03-23
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)