Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Nyhet i media

Sämre läkarkontinuitet efter vårdvalet för diabetiker

2015-06-15 13:32

Läkartidningen, 2015-06-12

En jämförelse före och efter införande av hälsoval Skåne i Malmö visar att kontinuiteten blev kraftigt försämrad för patienter med diabetes. Även antalet läkarbesök minskade efter vårdvalet.

Senast uppdaterad: 2012-03-23
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)