Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Nyhet i media

Sverige dåligt på moderna diabetesmedel

2015-08-06 11:08

Storstockholms diabetesförening, 2015-08-06

Sverige ligger i bottenskiktet, jämfört med andra länder, när det gäller att förskriva nya moderna läkemedel. Anmärkningsvärt då endast en av tre personer med typ 2-diabetes når målvärdet för HbA1c, skriver Storstockholms diabetesförening till Läkemedelsverket.

Länk till skrivelsen

    Senast uppdaterad: 2012-03-23
    Webbansvarig:  Redaktionen

    diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)