Ekonomisk kompensation

Du kommer få ekonomisk kompensation för ditt deltagande i studien. Kompensationen är menad som ersättning för den tid och ev. besvär som det innebär att delta i följande aktiviteter:

Aktivitet

Frekvens och längd för studiebesök

Kompensation

Insamling av blodprov

  • Tre tillfällen under graviditet (ca 1 timme vardera; prov tas från den gravida kvinnan)
  • 1 tillfälle efter förlossningen (ca 1-2 timmar; prov tas både från mor och barn

150 kr per besök, fyra besök totalt

Kontinuerlig blodsocker-monitorering

Kontinuerligt från studiestart till förlossning

250 kr per vecka

Mätning av fysisk aktivitet

Kontinuerligt från studiestart till förlossning

100 kr per vecka


Ibland leder forskningsresultat till uppfinningar som har ekonomiskt värde om de utvecklas och säljs. De här upptäckterna eller uppfinningarna kan patenteras eller licensieras vilket ger ett företag exklusiva rättigheter att tillverka och sälja produkter eller erbjuda upptäcktsbaserade provtagningar. Om ett företag skulle kommersialisera forskningsresultat som baseras på den här studien kommer du inte att få någon ytterligare ekonomisk ersättning.

Senast uppdaterad: 2016-09-20
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)