Epigenetiska förändringar hos fostret under graviditet med hög risk för nedsatt blodsockerkontroll (DIAPRIME)

Lunds universitet startar en ny studie (DIAPRIME) i samarbete med Kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus (SUS), om hur metabola faktorer under graviditeten påverkar fostrets utveckling.

Vem kan delta i studien?

De allmänna inklusionskriterierna är:

  • Ålder 25-35 år
  • Graviditetsvecka mindre än v. 12+6
  • Skandinavisk bakgrund (pga genetiska analyser)

Observera att ytterligare kriterier för inkludering måste uppfyllas innan kvinnan slutligen kan antas i studien. Deltagarna kommer att göra minst tre besök på Kvinnokliniken under själva graviditeten och ett besök efter förlossningen. Under varje besök kommer blodprov att tas. Under studien kommer även andra undersökningar att ske, inklusive kontinuerlig mätning av B-glukos och fysisk aktivitet.

Är du kvinna och gravid samt intresserad av att delta i DIAPRIME? Kontakta oss:

Najwa Ghajraoui, Email: najwa.kureidieh_ghajraoui@med.lu.se, Tel: 076 072 55 00
Angela Estampador, Email: angela.estampador@med.lu.se, Tel: 073 324 43 38

Studieplats

Kvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus, Region Skåne.

Teknologi

Mer om teknologin som används i studien:

Ansvar och finansiering

Huvudansvarig forskare: Paul W. Franks, professor i genetisk epidemiologi vid Lunds universitet samt adjungerad professor i nutrition vid Harvard University; Forskare som är praktiskt ansvarig: Angela C. Estampador, doktorand vid Lunds universitet; Forskare med klinisk och särskild expertis: Helena Strevens, legitimerad läkare, överläkare och docent vid Skånes universitetssjukhus och Lunds universitet samt Simon Timpka, legitimerad läkare vid Lunds universitet.

Studien är delvis finansierad av den Europeiska stiftelsen för studie av diabetes [European Foundation for the Study of Diabetes, (EFSD)/MSD].
Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden (Dnr: 2016/480 and 2016/1089).

Senast uppdaterad: 2017-11-09
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)