Fördelar med att delta i studien

Du eller ditt barn kommer möjligen - eller möjligen inte - att personligen dra nytta av er medverkan den här studien. Du har rätt till vård enligt gällande rutiner oavsett om du beslutar dig för att medverka eller inte. men medverkan i studien medför utförligare kontroll av din graviditet av medicinsk personal. Kontinuerlig mätning av ditt blodsocker kommer att underlätta för medicinsk personal att kontrollera ditt blodsocker, och om nivåerna blir för höga kommer den kontinuerliga mätningen underlätta för den medicinska personalen att åtgärda detta.  

En hälsosam livsstil och kost under graviditet kan vara bra för din och ditt barns hälsa både under och efter graviditeten. Som del i den här studien kommer du att utrustas med en mätare för blodsocker och en mätare för fysisk aktivitet vilka registrerar dessa faktorer under din graviditet. Efter studiens genomförande kommer du kunna begära en sammanfattning av den insamlade informationen från mätarna angående blodsocker och fysisk aktivitet.    

Notera: Om du redan har diabetes eller har hög risk för graviditetsdiabetes och får vård via Kvinnokliniken vid Skånes universitetssjukhus i Lund skulle inkluderar din vårdpersonal som del av rutinsjuk vård inkludera diskutera noggrann övervakning av ditt blodsocker mätning (7 gånger per dag) under graviditeten, antingen via ett stick i fingret eller genom kontinuerlig blodsockermätning (det senare alternativet leder då normalt till extra kostnader för patienten). Om du väljer att delta i studien kommer du erbjudas att använda den kontinuerliga blodsockermätaren utan kostnad för dig under hela studieperioden.   

Senast uppdaterad: 2016-09-20
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)