Ny med diabetes – du kan hjälpa forskningen

Bor du i Skåne? Har du eller någon du känner fått diagnosen diabetes under det senaste året? Då kan ni medverka i forskningsprojektet ANDIS (Alla Nya Diabetiker i Skåne). Då gör ni ett värdefullt bidrag till forskningen.

ANDIS är den första heltäckande kartläggningen av diabetessjukdomarna i en hel befolkning som någonsin gjorts. Hittills har drygt 3 000 nyinsjuknade diabetespatienter registrerats i ANDIS.

Vetenskapsrådet stöder ANDIS

Men forskarna vill ha fler med. Så många att de i framtiden ska kunna säga att patienten har diabetes ”typ 5b” och då också veta exakt vilken behandling som fungerar bäst.
Det är inte bara ANDIS-forskarna som tycker att undersökningen är angelägen. I dagarna fick ANDIS ett anslag av Vetenskapsrådet på sammanlagt 4,7 miljoner kronor.

Komplext sjukdomspanorama

- ANDIS har verkligen visat hur komplext diabetes är. Vi har sett hur olika patienterna är, säger Mozhgan Dorkhan och nämner som exempel att ungefär var femte patient inte kan klassificeras, de passar inte in på de gängse kriterierna för diabetestyp, de har någon bland- eller mellanform.
Mozhgan Dorkhan är läkare, forskare på Lunds Universitets Diabetescenter och är medicinskt ansvarig för ANDIS.

Okänt antal diabetesformer

Leif Groop, professor i diabetes och initiativtagare till ANDIS tillägger.
- Egentligen vet inte hur många diabetessjukdomar det finns. Vi möter hela tiden ett mer komplicerat sjukdomspanorama hos våra patienter än vad den gamla uppdelningen i typ 1 och typ 2 låter ana men vi kan inte förklara vad det är som skiljer patienterna åt.

Några extra prover

Går du med i ANDIS innebär att det tas några extra prover för att diagnosen ska bli så exakt som möjligt. Proverna kommer att ge svar på om patienten bär kända riskgener för såväl typ 2 som typ 1 diabetes som för andra former av diabetes.
Dessutom får du besvara några fler än vad som vanligen ställs när man insjuknar i diabetes.

Vad fungerar bäst

– Med den mer precisa diagnosen som utgångspunkt får vi långt bättre verktyg att utvärdera vilka behandlingar som fungerar bäst för just den sortens patienter, konstaterar Leif Groop.
Uppföljningen kommer också att ge besked om vilken typ av komplikationer och eventuella biverkningar av behandlingarna det gäller att vara särskilt observant på liksom vilka undergrupper av diabetes som oftare drabbas av följdsjukdomarna.
- ANDIS är unikt, det har aldrig tidigare gjorts en sådan här kartläggning i så stor skala, säger Mozhgan Dorkhan.

Text: Tord Ajanki

Vill Du vara med och driva diabetesforskningen framåt?
Kontakta oss för mer information och deltagande eller anmäl ditt intresse via länken nedan och vi kontaktar dig!

Mozhgan Dorkhan, Medicinskt ansvarig läkare

Ylva.Wessman, Forskningssjuksköterska

Skånes Universitetssjukhus/Malmö Länk
Endokrinologiska kliniken
Diagnostisk mottagning
Ing 53, plan 5
20502 Malmö

Senast uppdaterad: 2010-11-17
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)