Studie om barn och unga med typ 2 diabetes

Känner du några barn och ungdomar som vill hjälpa oss att föra forskningen framåt? Just nu söker vi patienter till en pågående fas 3-studie som går ut på att utröna hur en ny medicin påverkar blodsocker och vikt hos barn och ungdomar med typ 2-diabetes.

Studiesammanfattning

När vi ätit omvandlas en del av maten till socker i blodet. För att flytta sockret ifrån blodet till muskler och andra celler i kroppen behövs ett hormon som heter insulin. Har ditt barn typ 2-diabetes kan hans/hennes kropp inte tillverka tillräckligt mycket insulin som behövs och/eller inte använda det på rätt sätt. Mängden socker i barnets blod blir då för hög, och barnet behöver medicin. Den här studien undersöker hur en ny medicin påverkar blodsockret och vikt hos barn och ungdomar med typ 2-diabetes.
Kompensation: Alla sjukhusbesök är avgiftsfria och det studieläkemedel som undersöks är också avgiftsfritt.

Syftet med studien

Ditt barn kommer att få medicin (tabletter, metformin) för sin diabetes. I tillägg till detta kommer ditt barn att ta en spruta under huden varje dag under minst ett halvt år och högst 1 år. Det görs med hjälp av en spruta som ser ut ungefär som en lite större tuschpenna. Sprutan, som är enkel att använda, innehåller antingen den nya medicinen eller placebo. Placebo betyder att sprutan ser likadan ut som sprutan med medicin i, men den innehåller verkningslös substans.
Varken du, ditt barn eller vi som jobbar på sjukhuset vet om vad som finns i de sprutor som ditt barn får. Ingen av oss kan heller bestämma vem som får ”riktig medicin” utan det lottas fram. Hälften får placebo och hälften får ”riktig medicin”. Det är frivilligt att delta i studien och ditt barn kan när som helst avbryta sitt deltagande. Studien är granskad och godkänd av Läkemedelsverket och ansvarig etikprövningsnämnd i Sverige.

Krav för att kunna delta

För att delta i studien skall ditt barn vara mellan 10-16 år och 11 månader och ha fått diagnosen diabetes typ 2. Barnet får inte delta i någon annan medicinsk studie samtidigt.
Idag behandlas ditt barn för sin diabetes med något av följande:

  • Tabletter (metformin) tillsammans med kost- och motionsrådgivning
  • Tabletter (metformin) och långverkande insulin tillsammans med kost- och motionsrådgivning
  • Långverkande insulin tillsammans med kost- och motionsrådgivning
  • Kost- och motionsrådgivning

Hur lång tid varar studien och vilken kontakt har mitt barn med sjukvården?
Ditt barn kommer att besöka oss ofta under lite mer än ett år. Under den tiden kommer ditt barn till oss på sjukhuset mellan 15 och 17 gånger. Sjuksköterskan eller läkaren kommer också att ringa till er minst 6 gånger, och troligen oftare än så.
Vissa barn får också komma till sjukhuset för kontroll 1 och 2 år efter att barnet har slutat ta medicinen.

Senast uppdaterad: 2018-05-21
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)