Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Besvarad fråga

Avnavlign och blodsockerfall

Fråga: Funderade på en sak.... om en diabetiker, kvinna,  har för högt blodsocker vid förlossningen så kan ju bebisen födas med lågt blodsocker eftersom den kompenserar med att producera mycket insulin? Får inte bebisen oxå socker av mamman så länge den har kvar navelsträngen? Eller när är det blodsockret börjar sjunka på bebisen? Kan man hindra snabbt ras av blodsocker hos bevisen genom sen avnavling?

Kerstin Bernstrop, professor och diabetesspecialist, svarar:
Barnet får socker från mamman via navelsträngen så länge den inte är avklippt men efter avnavlingen måste barnet klara sig på egen hand. Tidig eller sen avnavling betyder inget i detta sammanhang. Huruvida sockret hos barnet faller och hur mycket eller snabbt beror till största del på mammans glukoskontroll såväl under tidig som sen graviditet. Vid välreglerad diabetes är risken för sockerfall avsevärt mindre således.

Senast uppdaterad: 2008-10-27
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)