Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Besvarad fråga

Hur fungerar insulinet i detalj

Fråga: Jag har ett barnbarn som är tio år och har haft typ 1 diabetes i ca 1,5 år. Han har insulinpump. Det är en aktiv fotbollskille som både tränar och spelar match flera gånger i veckan. Jag brukar vara med honom under dessa tillfällen och bevakar blodsockernivån noga. Jag har försökt sätta mig in i hur insulinet fungerar på cellnivå för att förstå bättre vad som händer och hur jag bör agera. Några frågor:
1/ När jag läser vad som skrivits om insulinets påverkan finns två svar som jag inte vet om dom är riktiga
- Insulinet verkar som ”dörröppnare” för glukosen till cellen så att glukosen tas upp av cellen och sänker blodsockret.
- Insulinet hämmar leverns frisläppning av glukos till blodet vilket sänker blodsockret.
Har jag uppfattat detta korrekt? Är bägge effekterna, både som leverhämmare och ”dörröppnare” aktuella samtidigt?
2/ Under träning brukar vi sänka basaldosen insulin för att undvika för lågt blodsocker-värde. Det fungerar tillsammans med stöttning med banan eller dryck om värdet blir för lågt. Men efter träningen, under återhämtningen, fortsätter värdet att sjunka, vid något tillfälle dramatiskt. Vad beror detta på?
Sannolikt bör jag ligga kvar med det sänkta basalvärdet och tillskott av kolhydrater kanske flera timmar efter träningen.

Mycket tacksam för svar på frågorna och kommentarer.

Med vänlig hälsning

Lena Eliasson, professor och diabetesforskaren, svarar:  Du har delvis uppfattat det korrekt.  Kroppens nivåer av blodglukos regleras av hormonen insulin och glukagon som utsöndras från bukspottkörteln. Insulin från beta-celler och glukagon från alfa-celler. Under normala förhållanden stimulerar höjda nivåer av blodglukos frisättning av insulin från beta-cellerna. 

Insulin är ett anabolt hormon det vill säga det stimulerar processer som bygger upp kroppen samtidigt som det inhiberar processer som bryter ned kroppen. Det vill säga insulin påverkar många processer samtidigt i syfte att minska blodglukos och bygga upp lager av energi i form av glykogen.  Det hela går till så att insulin binder till en receptor på cellen vilket leder till initiering av olika processer.
I muskel och fettceller fungerar insulin, precis som du skriver, som en nyckel/dörröppnare som möjliggör upptag av glukos till cellen. I levern stimulerar insulin bildning av glykogen samtidigt som det hämmar nedbrytning av glykogen till glukos. Även insulin som ges till en person som har typ-1 diabetes har dessa effekter på dessa organ.
Kan också kort nämna att hormonet glukagon har motsatt effekt som insulin. Det frisätts från alfa-cellerna när nivåerna av blodglukos är låga, till exempel vid fasta och när vi motionerar, för att stimulera leverns frisläppning av glukos från lagren av glykogen.  Reglering av glukagon från alfa-cellen fungera inte optimalt hos flera individer med diabetes och mycket forskning pågår för tillfället för att bättre förstå hur alfa-cellen fungerar.
Träning kan också, liksom insulin, öppna upp muskel och fettväv så att de kan ta upp mer blodglukos. Detta kan då leda till minskat blodsockernivåer under träning, vilket du poängterar. Det är, som du skriver, viktigt att förhindra att blodglukosvärdet sänks för lågt när man har typ 1 diabetes och ges insulin genom tillförsel av kolhydrater och/eller ytterligare optimering av mängd och typ av insulin.  Även efter träning kan blodglukosnivåerna förbli låga. Detta beror på typen av träning. Intensiv träning under lång tid leder till att blodglukos förblir lågt under längre tid.  Vid träning behövs mindre mängd insulin (muskeln blir mer insulinkänslig) och denna ökade insulinkänslighet kan pågå flera timmar efter att man slutat med träningen.
När träningen är över behöver muskeln bygga upp nya lager av glykogen en process som är beroende av insulin – också denna process kräver mindre insulin efter träning.  Exakt (på molekylär nivå) hur detta går till är inte helt utrett och mycket forskning pågår inom detta område. Det är dock viktigt att om man har typ-1 diabetes och tränar att man diskuterar med sin läkare hur behandling kan optimeras.

Senast uppdaterad: 2008-10-27
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)