Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Besvarad fråga

Kvinnor, blodsocker och hormoner

Fråga: Jag har förstått att hormoner påverkar blodsockret mycket. Hur påverkas det i den normala menscykeln? Forskas det specifikt på kvinnor med typ 1?  Blir det skillnad om kvinnan har hormonellt preventivmedel?

Kerstin Berntorp, professor och diabetesspecialist, svarar:
Att hormonella svängningar under menscykeln påverkar blodsockret är ett känt fenomen och beror framförallt på variationen i koncentrationen av hormonerna östrogen och progesteron.
Under första halvan av menscykeln, då livmoderslemhinnan förbereder sig på att ta emot ett ägg, ökar östrogenhalten i blodet för att sedan i samband med ägglossningen sjunka då istället hormonet progesteron tar över. Östrogen ökar insulinkänsligheten medan progesteron minskar den.
Därför kan många kvinnor uppleva ett ökat insulinbehov efter ägglossning fram till mens då blodsockret tenderar att stiga, och på motsvarande sätt ett minskar insulinbehov när mensen kommer.
Hur man reagerar är dock väldigt individuellt och beror även på samspelet med andra hormoner i kroppen.
Hormonella preventivmedel kan i många fall ha en stabiliserande effekt på blodsockret hos de kvinnor som upplever dessa besvär.

Senast uppdaterad: 2008-10-27
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)