Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Besvarad fråga

Typ 1 diabetes och ärftlighet

Jag undrar över diabetes och ärftlighet. Min fundering är om våra barn löper ökad risk att få diabetes då det är många på deras mors sida som har diabetes typ-1 (mormor, mormors syster samt moster) sistnämnda oklart om det var typ-1 eller -2 då hon avled i oupptäckt diabetes.
Tilläggas skall att deras mor ej har diabetes och ingen på min sida har diabetes vad jag känner till.
 
Svar: Enda sättet att ta reda på om era barn har större risk att insjukna i typ 1 diabetes är att testa deras gener. Det finns flera kända riskgener men även genvarianter som skyddar mot sjukdomen.
Nästan 40 procent av alla barn som föds i Sverige har någon av de två vanligaste genetiska riskvarianterna men bara en bråkdel av dem får typ 1 diabetes. Däremot har nio av tio barn som insjuknar riskgener. Det vill säga en genetisk analys skulle ändå inte säga så mycket om den sammanlagda risken.
Nästan nio av tio som insjuknar har varken mamma, pappa eller syskon sjukdomen.
De här genetiska kartläggningarna vid typ 1 diabetes gör att forskarna menar att den ärftliga risken lägger grunden för ett eventuellt insjuknande men att den måste kombineras med någon utlösande faktor i barnens omgivning. En av de misstänkta miljöfaktorerna är virusinfektioner som tros tirgga igång det autoimmuna angrepp som kan leda till typ 1 diabetes hos genetiskt känsliga individer.

Du kan läsa mer på diabetesportalen.se 

Senast uppdaterad: 2008-10-27
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)