Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Stöd diabetesforskningen på LUDCVill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Besvarad fråga

Varför ökar typ 1 diabetes

Fråga: Stämmer det att diabetes typ 1 generellt sett ökar, och har man i så fall någon förklaring till det?

Svar: Ja, det stämmer. I Sverige har typ 1 diabetes blivit dubbelt så vanligt under de senaste 30 åren och tendensen är densamma i stora delar av världen, också i länder där typ 1 diabetes tidigare varit ovanlig, till exempel i Öst- och Centraleuropa.
Tendensen är också att barn insjuknar i allt yngre åldrar. Idag är det inte ovanligt att barn under tvåårsålder drabbas. Ungefär 700 barn och ungdomar i Sverige insjuknar varje år.
I världen finns det ungefär 440 000 barn under 14 år med typ 1 diabetes.
Någon bra förklaring till den snabba ökningen finns inte. Man vet att barn ärver en genetisk risk att insjukna men riskgenerna för typ 1 diabetes är vanliga, i till exempel den svenska befolkningen har ungefär 40 procent dessa riskgener, och eftersom bara en liten del av dem får typ 1 diabetes måste det även vara något annat som tillstöter. Genetiska förändringar går  inte heller gå så snabbt att det skulle kunna förklara ökningen. Forskarnas slutsats är att något i vår miljö har blivit mer ”diabetesframkallande”.
Stora forskningsresurser ägnas åt att försöka hitta vad det kan vara. Högst upp på listan över misstänkta miljöfaktorer står olika virusinfektioner men det finns också många andra som forskarna försöker kartlägga.

Du kan läsa mer om bland annat två av dessa stora undersökningar på diabetesportalen.se

Senast uppdaterad: 2008-10-27
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)