LUDC

Om oss

Utskriftsvänlig version

Till originalsidan

diabetesportalen.se

diabetesportalen.se vänder sig till alla som är intresserade av diabetesforskning - till patienter och anhöriga och till dem som i sitt arbete kommer i kontakt med diabetes.

På diabetesportalen.se finns nyheter om diabetes från hela världen presenterade på ett populärvetenskapligt sätt. Dessutom har portalen fördjupningsartiklar, forskarporträtt, sammanfattningar av doktorsavhandlingar, en frågelåda och ett notisarkiv. Hemsidan uppdateras regelbundet.

LUDC och EXODIAB

diabetesportalen.se ägs av Lunds universitets Diabetescenter (LUDC). I och med det omfattande och långsiktiga samarbetet med diabetesforskare i Uppsala inom ramen för EXODIAB-projektet (Excellence Of Diabetes Research in Sweden) är också uppsalaforskarna en självklar del av diabetesportalens bevakningsområde.

- Det finns ett behov av populärvetenskaplig information om diabetesforskning och behandling. Med diabetesportalen.se och andra utåtriktade aktiviteter hoppas vi att kunna tillgodose detta behov, säger Leif Groop, professor i diabetes och koordinatör för LUDC och EXODIAB.

Det vetenskapliga arbetet spänner över breda områden, allt från att öka förståelsen för diabetessjukdomarnas bakgrund och orsak till att utveckla nya bättre behandlingar. Det långsiktiga målet är att förebygga eller bota diabetes.

Den utvecklingen speglar diabetesportalen.se.

---

Kontaktuppgifter diabetesportalen.se

e-post:
redaktionen@remove-this-part.diabetesportalen.se

Telefon: 040 - 39 12 29
              040 - 39 12 39
            
Postadress:
Skånes Universitetssjukhus i Malmö
Clinical Research Centre
Jan Waldenströms gata 35
205 02 Malmö

Senast uppdaterad: 2015-04-27
Webbansvarig:  Redaktionen


diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)