Lunds universitet, Medicinska fakulteten

Vill du vara med och utveckla vården?Efterlysning - släktingar till personer med typ 1 diabetesMin historia - diabetiker berättar

Vi stödjer forskningen

Stöd forskningen på LUDC

Diabetes är världens snabbast växande sjukdom. Dagens väldiga siffra på 250 miljoner patienter i världen kommer enligt prognosen att stiga till 380 miljoner år 2030. Också i Sverige är ökningen kraftig. År 2030 förväntas fler än 600 000 personer ha diabetes.

Diabetes drabbar människor i alla åldrar
Typ 2 diabetes, den vanligaste diabetesformen, står för den största ökningen men också typ 1 diabetes bland barn och ungdomar blir allt vanligare. Under de senaste två decennierna har sjukdomen blivit dubbelt så vanlig i Sverige och idag insjuknar ungefär två barn varje dag. En tendens är att barnen insjuknar allt tidigare i livet.
Diabetessjukdomarna drabbar således människor i alla åldrar.

En allvarlig kronisk sjukdom
Trots att behandlingarna avsevärt förbättrats är diabetes fortfarande en av de vanligaste orsakerna till hjärt- och kärlsjukdomar och till skador på njurar och ögon.
Kort sagt. Diabetes är fortfarande en allvarlig kronisk sjukdom som orsakar stort personligt lidande och kostar samhället stora summor i vårdkostnader.
Den främsta orsaken till att typ 2 diabetes ökar är vårt sätt att leva med för mycket mat och för lite motion vilket leder till övervikt och ökad sjukdomsrisk. Det finns också starka ärftliga inslag som ännu är ofullständigt utforskade.
Orsaken till den snabba ökningen av typ 1 diabetes är okänd.

Många obesvarade frågor
Diabetesforskningen har många angelägna frågor att besvara. Vilka är de bakomliggande orsakerna till sjukdomarna? Varför insjuknar vissa när andra som lever under samma omständigheter inte gör det? Varför drabbas vissa av komplikationer snabbare och allvarligare än andra? Hur ska nya och bättre behandlingar utvecklas? Hur ska diabetessjukdomarna förebyggas eller botas?

Stöd diabetesforskningen

Enda sättet att finna svar på frågorna är forskning men medicinsk forskning kostar mycket pengar. Du kan vara med och söka svaret genom att ekonomiskt stödja forskningsarbetet på LUDC (Lund University Diabetes Centre), ett av världens främsta forskningscentra inom området diabetes.

Våra kontonummer är: 

Bankgiro 830-6599

Märk din gåva med ordet "Diabetes"

Tack för ditt stöd – tillsammans kan vi skapa en bättre framtid för människor med diabetes!

Leif Groop

Har du frågor – kontakta oss på redaktionen@diabetesportalen.se

Senast uppdaterad: 2018-05-21
Webbansvarig:  Redaktionen

diabetesportalen.se, LUDC, CRC, SUS Malmö, Ingång 72, Hus 91, plan 12. 205 00 Malmö. Telefon: 040 39 10 00 (vx)